OM SNADDER OG SNASKUM
 I 1975 var Trondheimsgutten Magne Hoem på kanotur i Trøndelag sammen med venner. Turfølget fant blåskjell, og la dem i gryta. Magne likte smaken. Året etter flyttet Magne til Rissa for å gå på skole. Der fikk han øynene opp for forekomstene av blåskjell i Rissastrømmen. Dette var starten på et aldri så lite eventyr i norsk sjømathistorie. Alle som har et forhold til sjømat i Norge vet hvem Snadderkongen er, og de vet at kvalitet på blåskjellene og leveringsdyktighet er viktigere for ham enn noe annet.
 I 1980 etablerte Magne selskapet Snadder og Snaskum på tross av alle lokale forståsegpåere som mente at mannen var sprø, som tenkte å leve av salg av "agn" som menneskeføde. Blåskjell var ikke akkurat dagligvare i Norge på den tiden. Forretningsideen var å høste blåskjell fra Strømmen, for deretter å selge til fiskehandlere og restauranter i nærområdet. Deler av salget foregikk direkte til blåskjellspisere på Torget i Trondheim. Magne dampet blåskjellene på en primus, og litt senere i en egendesignet, vedfyrt skjellovn, som fremdeles er i bruk ved spesielle anledninger.
 De første 6 årene foregikk all drift under åpen himmel, det var først i 1986 at det første pakkeanlegget stod klart. Før den tid ble det høstet, vasket, renset og pakket ute i det fri, med meget enkle hjelpemidler. Høsting foregikk i en liten trepram, og man fikk skjellene opp i båten ved hjelp av en egendesignet skjellgaffel, sveiset sammen av flere møkkagreip. Etterpå ble blåskjellene vasket og spylt i en sementblander. Deretter ble de senket ned i Trondheimsfjorden for å komme til hektene igjen, samt gå seg rene for eventuelle bakterier. Denne prosessen foregikk ved hjelp av en hjemmelaget taubane noen kilometer unna høstestedet.
 Etter et opphold i fjorden, ble skjellene tauet opp og pakket i isoporkasser i vegkanten. Deretter ble kassene plassert på Snadderbilen, og transportert inn til Trondheim. Det første året, i 1980, ble det produsert 3 tonn blåskjell. Magne hadde assistanse av flere medhjelpere de første årene. Fra midten av 80-tallet ble brødrene Rune og Steinar Bredesen ansatt, og de arbeider fremdeles ved bedriften. Sammen med Magne innehar de viktige deler av den kompetansen som finnes om blåskjelldyrking i Norge.

Våre bunnkultur-skjell fra Strømmen høstes på samme vis den dag i dag. I tillegg har Snadder og Snaskum hengekulturanlegg som driftes på moderne vis. Hengekultur utgjør storparten av dagens produksjon.

Pakkeanlegget er utvidet mange ganger siden oppstarten, og tilfredsstiller myndighetenes krav til matproduksjon. I dag produserer bedriftens 13 årsverk i overkant av 600 tonn blåskjell pr. år, til glede for fornøyde blåskjellspisere i både inn og utland.

Magne ved den vedfyrte blåskjellovnen i Trondheim. Utallige smaksprøver er delt ut, slik at alle som vil,  skal få øynene opp for blåskjell som både festmat og hverdagsføde.
Magne ved den vedfyrte blåskjellovnen i Trondheim. Utallige smaksprøver er delt ut, slik at alle som vil, skal få øynene opp for blåskjell som både festmat og hverdagsføde.
Blåskjell fylles inn i sementblanderen, som vasker skjellene. I dag foregår det på helt andre måter, men prosessen har vært viktig for å bygge opp kunnskap som i dag gir blåskjell av ypperste klasse.
Blåskjell fylles inn i sementblanderen, som vasker skjellene. I dag foregår det på helt andre måter, men prosessen har vært viktig for å bygge opp kunnskap som i dag gir blåskjell av ypperste klasse.
Tøff start på dagen vinterstid. Selv i dag må båten av og til hugges løs av isen, før høsting kan skje.
Tøff start på dagen vinterstid. Selv i dag må båten av og til hugges løs av isen, før høsting kan skje.
Det er ikke lett å ro når Strømmen er islagt, men folket må jo få sine blåskjell! Leveringsdyktighet i praksis.
Det er ikke lett å ro når Strømmen er islagt, men folket må jo få sine blåskjell! Leveringsdyktighet i praksis.
Det er alltid plass til litt til i prammen. God fysikk kreves under både høsting og lossing.
Det er alltid plass til litt til i prammen. God fysikk kreves under både høsting og lossing.
Før ilandføring måtte det måkes snø. Man kan forstå gleden da bedriften i 1986 flyttet innendørs.
Før ilandføring måtte det måkes snø. Man kan forstå gleden da bedriften i 1986 flyttet innendørs.
Snadderbilen på vei til taubanen ved fjorden, for å sjøsette skjell for våtlagring.
Snadderbilen på vei til taubanen ved fjorden, for å sjøsette skjell for våtlagring.
Snadderbilen lastes opp ved et provisorisk, utendørs
Snadderbilen lastes opp ved et provisorisk, utendørs "pakkeanlegg" i vegkanten før avreise til Trondheim.
Brødrene Bredesen i sving i Strømmen. Steinar fører gaffelen ned for å få tak i snadderskjellene, mens Rune står klar ved tauet for å hale gaffelen opp i båten.
Brødrene Bredesen i sving i Strømmen. Steinar fører gaffelen ned for å få tak i snadderskjellene, mens Rune står klar ved tauet for å hale gaffelen opp i båten.
Etter at skjellene er tatt opp i båten blir de lastet over i bil, og kjørt til pakkeanlegget.
Etter at skjellene er tatt opp i båten blir de lastet over i bil, og kjørt til pakkeanlegget.