PRODUKTER
 Blåskjell pakket i nettposer
Vi pakker våre økologiske, levende blåskjell i nettposer på 1 kg.
Disse distribueres i isopor fiskekasser med 5 og 10 kg blåskjell i hver kasse. For eksport til utlandet med fly, og til kunder som ønsker tørr emballasje uten avrenning, pakker vi i isopor flykasser med 12 kg blåskjell. På nettposene finnes et bånd med informasjon om oppbevaring, sporing, holdbarhetsdato og tilberedning. I tillegg er båndet merket med en QR-kode som tar deg til vår hjemmeside med masse info om tilberedning og oppskrifter. For at blåskjellene skal trives godt og bevare sine egenskaper, pakker vi godt med is rundt nettposene før vi stropper på lokket. Snadder og Snaskum har som prinsipp at vi alltid og helt uten unntak pakker våre blåskjell den dagen vi sender dem på markedet. Dette sikrer kunden lengst mulig holdbarhet.

Tang til dekorasjon i fiskedisken
Som et supplement til kunder som ønsker det, leverer vi også tang til dekorasjon i fiskedisken.
 Økologiske blåskjell i MAP
Vi tilbyr våre økologiske, levende blåskjell pakket i modifisert atmosfære (MAP). Vi tilbyr både 1 kg og 2 kg pakker med MAP pakkede blåskjell.Blåskjellene holdes levende med våre spesielle gass-blanding. Det betyr at vi kan tilby levende blåskjell av god kvalitet i en dryppfri og forbrukervennlig forpakning. Pakkingen gir en naturlig bevaring av kvalitet og friskhet på blåskjellene som gjøres uten tilsetninger og konserveringsmiddel.