SIKKER MAT
 Prinsippet for blåskjelldyrking er å arrangere vokseplasser der det er optimale forhold med hensyn til strøm og næring. Blåskjellene lever av å filtrere mikroskopiske alger og småplanter fra sjøvannet som strømmer forbi.

Oppbevaring og kontroll
Våre blåskjell er kontrollert mot alle former for forurensing, med strenge krav til kvalitet. Den norske kontrollen av algetoksiner er av de strengeste i hele Europa. Inneholder skjellene bare små spor av algetoksiner, blir leveransene øyeblikkelig innstilt. Etter at blåskjellene ankommer pakkeanlegget, settes de ut i sjøvann som
er pumpet opp fra 100 meters dyp.
Dette vannet er rent og salt, sirkulerer hele tiden, og holder en stabil lav temperatur. Blåskjellene filtrerer sjøvannet og går seg rene for eventuelle bakterier, slik at de er klare for konsum. Til slutt pakkes skjellene i nett sammen med is, før de fraktes med kjølebil ut til markedet. Mattilsynet legger føringer for hele prosessen fra skjellene blir høstet til de er ferdig pakket.

Holdbarhet
Når det gjelder holdbarhet etter pakking, er det ikke krav til datomerking av levende sjømat fra myndighetenes side. Vi merker våre blåskjell med 10 dagers holdbarhet som en veiledende pekepinn. Vi sier likevel at dersom skjellene lukter godt, er det bare å putte dem i gryta.

Blåskjell - en miljønæring
Blåskjell fra Snadder og Snaskum er økologiske skjell, og bærer Debiomerket. Det betyr at vi tilfredsstiller alle krav som stilles til en miljøvennlig matproduksjon. Vi er i tillegg sertifisert av Friend Of The Sea, som stiller strenge krav til at produksjonen skal være bærekraftig, slik at man ikke produserer mat på bekostning av naturen og fremtidige generasjoner. Vi forer ikke våre blåskjell, naturen sørger selv for dette. Blåskjellproduksjon er derfor noe av det mest miljøvennlige produktet man kan spise. Når blåskjell i tillegg er sunn, god og rimelig mat, kan man spise så mye man vil med god samvittighet.

Spis trygt - nyt godt!